informaţii generale:

Uniunea Artistilor Plastici din Romania asociatie profesionala, neguvernamentala si nonprofit, personalitate juridica de utilitate publica si de interes national
  scurt istoric  

... Înfiinţată iniţial în 1946 de către un grup de artişti braşoveni (printre care Irina Lukasz, Waldemar Schachl, Herman Morres, Stavru Tarasov, şi alţii ), la iniţiativa lui Mattis-Teutsch, Uniunea a fost prima organizare de acest fel din ţară, reînfinţată după război. In cartea sa "Pictori din Braşov ", Mihai Nadin afirmă că "...dând curs unor adânci convingeri, Mattis-Teutsch va iniţia în 1945, sub egida Sindicatului mixt al artiştilor instrumentişti şi artişti plastici din Braşov, o şcoală de desen şi pictură sub numele de Academia liberă, al cărui Proces verbal de înfiinţare va consacra profesor chiar pe Mattis-Teutsch, cel care va deveni în 1950 primul secretar al Filialei UAP Braşov". Alături de el, nume importante ca Hans Eder, Waldemar Schachl, Gustav Kollar, Arthur Leiter, Harald Meschendorfer, Konrad Veleanu, Stefan Mironescu, Stavru Tarasov, Zina Blănuţă, Herman Morres, Aurel Bordenache, Eduard Morres, Nicolae Pop, Helfried Weiss au dat un gir profesionist grupării, adunând în jurul lor tineri artişti, numărul membrilor la început ne depăşind 20. Rolul jucat de oraşul Braşov ca centru artistic nu este deosebit în contextul oferit de arta plastică românească,"...dar cine studiază evoluţia artelor plastice din România ultimului secol va descoperi oarecum surprins... că în acest oraş se afirmă la un moment dat un nucleu de avangardă, că în perioada interbelică s-a manifestat aici cel mai valoros grup de artişti de naţionalitate germană..." subliniază acelaşi Mihai Nadin. Tot el spune că la Braşov, înfiinţarea Uniunii a avut loc pe un teren fertil, marcat printre altele de întemeierea în 1903 a "Societăţii prietenilor artei " de către Adolf Meschendorfer şi Ernst Kuhlbrandt, alăturându-se activităţii de propagandă culturală pe care o desfăşura Arthur Coulin în presă. La Braşov nu s-a format o şcoală, dar se poate afirma că a existat o grupare destul de omogenă, care prin formula organizatorică a unei filiale a Uniunii Artiştilor Plastici se constituie ca argument al coeziunii şi unităţii ce defineşte o tendinţă semnificativă în planul valorificării artei. Aniversarea a 60 de ani de la importantul eveniment a fost marcată la Galeria Europe printr-o expoziţie foarte reuşită, deşi cei 89 de artişti expozanţi au trebuit să se adapteze la condiţiile spaţiului insuficient şi să prezinte lucrări de mici dimensiuni. Disponibilităţile lor diverse, care au dictat, simultan, opţiuni diverse, pentru abstract sau figurativ, au demonstrat şi capacitatea lor de a asimila elemente de cea mai disparată provenienţă într-o sinteză personală şi de a le adapta la suprafeţele reduse impuse, care nu au fost uşor de stăpânit de artişti obişnuiţi cu amplitudinea altor dimensiuni. Este de apreciat demersul creatorilor şi unitatea în diversitate a expoziţiei, pendulând între abstracţie şi figuraţie, între tărâmul apollinic şi cel dionysiac, grefându-se însă pe solul ferm al unor constante ce asigură o complexă coerenţă operei lor. Aceste constante par a avea rădăcinile în spiritualitatea "locului", şi majoritatea expozanţilor au dovedit o vocaţie lirică, fluxul poetic care le străbate opera aşternând o surdină, o inefabilă reţinere peste gesturile cele mai vehemente, o atitudine marcată de un pronunţat şi rafinat gust al decantării, favorizată de constrângerea impusă de dimensiunea minimă cerută. Este vorba, într-un fel, de fericita îmbinare a libertăţii artistice şi a comenzii ca factor necesar. Construcţii plastice epurate, după o realitate complexă, redusă la esenţă, lucrările prezentate solicită la maximum concentrarea, reculegerea, contemplaţia. Dincolo de conotaţia jubiliară, expoziţia reprezintă, aproape ca un Salon anual, o fază actuală din viaţa plasticienilor braşoveni, previzibilă poate, cea a rigorii şi a consonanţelor aproape muzicale dintre forme, linii şi culori, închegate în imagini care resping comentariul redundant şi mobilizează capacitatea noastră de a medita într-un spaţiu al liniştii şi al încântării vizuale.

Braşov decembrie 2010
Veronica Bodea Tatulea

date despre înfiinţarea organizaţiilor profesionale ale  artiştilor în Braşov şi în ţară

...în Braşov...


 

... în România, Bucureşti...


  1776 Bresla Zugravilor şi a Boiangiilor
  1787 Bresla Zugravilor de Subţire
Societatea Prietenii Artei 1903  
Kunstgruppe 1911  
Batthyaneum 1912  
  1921 Sindicatul artiştilor plastici
  1940 Casa Compozitorilor, pictorilor şi sculptorilor
Sindicatul Artiştilor Plastici 1944  
Sindicatul Mixt al Artiştilor Instrumentişti şi al Artiştilor Plastici din Braşov 1945 Uniunea Sindicatelor de Artişti, Scriitori, Ziarişti
Academia Liberă 1945  
Sindicatul Unic al Artiştilor, Scriitorilor şi Ziariştilor din Braşov 1945  
  1949 Fondul Plastic din R.P.R.
  1950 Uniunea Artiştilor Plastici din R.P.R.
Cenaclul din Braşov a U.A.P. din R.P.R. 1951  
Filiala din Braşov a U.A.P din R.P.R. 1956  

preşedinţi ai organizaţiilor  artiştilor în Braşov şi în ţară

...în Braşov...


 

... în România, Bucureşti...


Adolf Meschendorfer 1903
Hans Mattis Teutsch 1945
Vegh Eugen 1951 Boris Caragea
Blănuţă Zina 1955
1957 Ion Jalea
Hans Mattis Teutsch 1960
Horia Mihai 1961
Boros Ludovic 1962
Modâlcă Eftimie 1968 Brăduţ Covaliu
1978 Ion Irimescu
Gheţie Alexandrina 1990 Horia Bernea
1991 Mihai Mănescu
1993 Nicolae Alexi
Marcela Rădulescu 1994
Timar Adrian 1996
Horia Petruţiu 1997
1999 Alexandru Ghilduş
2002 Zamfir Dumitrescu
Daicu Nicolae 2003
2006 Şerban Dumitru
2010 Lucaci Petru
  2011
  2012
  2013
 

MEMBRII SINDICATULUI MIXT DE ARTIŞTI, SCRIITORI, ZIARIŞTI
REGIUNEA BRAŞOV
1946

BLĂNUŢĂ ETSCHBERGER ZINA  -Responsabilul Cenaclului Oraşul Stalin-

BOMCHES FRANCISC BOROS LAJOS CREŢU EMILIA CRISTEA MINERVA DEPNER MARGARETA DEREGAN GIZELA DUMITRESCU MARIA EDER HANS FLORESCU GABRIEL GALL ŞTEFAN GAVRILESCU ZOICA GERHARDTH LADISLAU GUBENBERGER HANS HADIAC ANA HOREA MIHAI HUBNER CAROL IORDAN ŞTEFAN IVAŞCU STELLA KOLLAR GUSTAV KOROSI GHEORGHE KRAUSS TIBERIU LEITER ARTHUR LUCASZ IRINA MATTIS IOAN MATTIS TEUTSCH HANS MATHENI ZOLTAN MORRES EDUARD MORRES HERMAN MIKLOS MARGARETA MIRONESCU ŞTEFAN MESCHENDORFER HARALD NECULA STOICA NEGRESCU EMILIA NEMES ANDREI NETOLICZKA MARGARETA PODEA BIANCA POPP NICOLAE PEUTSCH POP AUGUSTA PHLEPS ELENA RHEINDT IRINA SCHACHL WALDEMAR SCHUNN HENRICH STURMER VICTOR TARASOV STAVRU TEODORESCU BĂDIA TROFIN SOFIA ŢÎNŢU ŞTEFAN VĂTĂŞANU EUGENIA VLĂDĂREAN IOAN VEGH EUGEN VOLLRATH VELEANU CONRAD VINCENZ LUMINIŢA WEISS HELFRIED ZINCOVSCHI GRIGORE


* * *

1776 – ŢARA ROMÂNEASCĂ exista bresla zugravilor şi a boiangiilor
1787 – bresla s-a scindat apărând şi bresla zugravilor de subţire (portretişti)
1921, 12. martie – ia fiinţă SINDICATUL ARTIŞTILOR, SCRIITORILOR şi ZIARIŞTILOR
1940 ia fiinţă CASA COMPOZITORILOR, PICTORILOR ŞI SCULPTORILOR
1945, 29 – 30.august, Congresul Uniunii Sindicatelor de Artişti, Scriitori, Ziarişti, preşedinte Mihail Sadoveanu, ministrul artelor Mihai Ralea
1949, 20.august – Decretul 349 se înfiinţează FONDUL PLASTIC şi se desfiinţează CASA COMPOZITORILOR, PICTORILOR ŞI SCULPTORILOR
1950 – Sindicatul mixt al artiştilor, scriitorilor şi ziariştilor se desfiinţează
1950, 20.octombrie - apare Statutul artiştilor plastici
1950, 25.decembrie – U.A.P. din R.P.R. este recunoscută ca personalitate juridică de utilitate publică prin Decretul 226
1951, 9.august – se înfiinţează GALERIA de ARTE VIZUALE în fostul Palat Regal

* * *


arttii plastici braşoveni, de la începuturi până astăzi

- Abraham Iakab - Abraham Imola - Agapie Elena - Albert Alexandru - Albert Edit - Albert Zoltan - Antemir Doina - Apostolescu Emilia - Ardeleanu Kovacs Viorica - Asciu Mircea Horia - Asciu Tudor - Balint Ştefan - Balog Diana - Balog Izabela - Bandalac Olimpiu - Bârsan Vova - Bartha Arpad - Belcin Radu - Bilciu Ştefan - Blănuţă Etschberger Zina - Bobancu Marcela - Boceanu Doina Artemiza - Bocu Angela - Bodea Tatulea Mihai - Bodea Tatulea Veronica - Bohălţeanu Ioana - Boian Andrei Maria - Bomches Friedrick - Bordenache Aurel - Boros Ludovic Roman - Botiş Lucian Eugen - Botiş Răzvan - Bucur Verona - Bularca Ionela Alexandra - Bulhardt Hans - Burcea Ioan - Butnaru Florin Alexandru - Cadar Simona - Cărpuşor Ovidiu Costel - Cârţână Stela - Cazacu Constantin - Chiseliţă Eleanora - Chiseliţă Mihai - Christea Minerva - Cihodaru Liviu - Ciobanu Radu - Ciocănel Iulia - Codre Florin - Codreanu Neculai - Cofaru Adriana Irina - Colcer Daniel - Cornea Ana-Maria Daniela - Coţovanu Mihai - Crăciun Anca - Csutak Levente - Curcan Adrian Dumbravă - Daicu Daniel - Daicu Nicolae - Darius Constantin - Depner Margareta - Deregan Gizela - Dimeny Andrei - Diviza Vasile - Dragomir Anda - Dumitrescu Maria - Duţia Ana - Eder Hans - Edu Adela - Enache Flaviana - Enache Mircea - Epure Daniela - Fazekas Tibor - Ferencz Agnes - Frunteş Cosmin - Gaspar Teutsch - Gavrilescu Zoica - Gheţie Alexandrina Hilohi - Gliga Luminiţa - Goosh Adela - Grecu Constantin - Hadiac Ana - Hîrlavu Alexandra - Honigberger Ernst - Horea Mihai - Hubner Carol - Hudubeţ Horia - Iacubovici Alexandru - Ilovici Tatiana Bordas - Ion Itu - Iuliano Valentin - Ivaşcu Stella - Jakabos Olsefszky Imola Iren - Klement Bela - Klement Eleonora - Kollar Gustav - Kollo Margit - Komuves Andor - Korosi Gheorghe - Krauss Tiberiu - Lăcătuş Eugenia - Lafazanis Ilias - Leiter Artur - Lukasz Irina - Lungu Voican Estera - Lupea Dorin - Mălureanu Dan - Mălureanu Rareş - Marica Gabriela - Matei Petre - Mattis Ion - Mattis Teutsch Hans - Mattis Teutsch Waldemar - Maximilian Valeriu - Meschendorfer Harald - Micu Constantin - Mihai Corneliu Dumitru - Miklos Margareta Timar - Mildner-Muller Renata - Minea Cristina - Minea Dan Ştefan - Mironescu Ştefan - Mizgan Valentin - Mladin Claudiu - Mocănescu Tănase - Mocanu Gabriel - Modâlcă Eftimie - Modâlcă Mihaela - Moga Daniela Carmen - Mogoş Suzana - Moise Diana Ştefania - Morres Eduard - Morres Herman - Muller Renate Mildner - Mureşan Ileana Sbârcea - Muscu Ioan - Nadin Mihai - Necşoi Marius - Negoiaş Alina Ştefania - Negură Andrei - Neguş Ion - Neguş Maria - Nemeş Andrei - Netoliczka Margareta - Nicolae Izabela - Oros Diana - Pădineanu Dorina - Petrescu Mihai - Petruţiu Horia - Peutsch Pop Augusta - Phelebs Elena - Pirău Ioana Emanuela - Pitiş Flavia - Pleşa Pompiliu - Plugor Sandor - Podea Bianca - Pop Anca - Popa Radu Ştefan - Popescu Bogdan - Popp Nicolae - Radu Andreea - Radu Gabriela - - Radu Oana Adriana - Rădulescu Marcela - Rheindt Irina - Roşca Daniel - Rozinecz Laszlo - Rusu Teodor - Rusuleţ Georgiana - Samoilă Viorel Emilian - Sassu-Ducşoară Octavian Eugen - Savu Daniela - Schachl Waldemar - Schunn Heinrich - Secelean Agata - Şerban Tudor - Şeremet Lilia - Simo Eniko - Sipos Tunde - Spânu Mircea - Stinghe Mihai - Stoenică Adrian - Stoian - Graţiela - Stoian Nicolae - Stoie Mărginean Aurelia - Străinu Ioana Lavinia - Sturmer Victor - Tarasov Stavru - Teodorescu Bădia - Teodorescu Camelia - Timar Adrian Ioan - Timofte Paul George - Tomos Tunde - Truţiu Alexandru Leonard - Truţiu Nicolae Alexandru - Tudor Alexandru - Tudor Mariana Mattis - Ţăroi Ion - Ţăroi Victoria - Ţăroi Vladimir - Ţînţu Ştefan - Vasilichian Alexandra - Vasiu Dinu - Vatasanu Eugenia - Vegh Eugen - Vetro B.S. Andrei - Vincenz Luminiţa - Vlădareanu Ioan - Vollrath Veleanu Conrad - Wagner Otto - Weiss Helfried - Weiss Ortvin Gerard - Zamfir Anca Maria - Zigman Allice - Zigman Claudia Laura - Zigman Mihai - Zincovschi Grigore - Zvâc Manuela -

surse: 
 
 
 

 

.   cum sa devii membru UAP  

 

link la pagina oficială a U.A.P din Romania :

 http://uap.ro/anunt-primiri-si-titularizari-pentru-membrii-u-a-p-din-romania-2018/

(atentie la actualizări! unele sunt din 2018, iar in 2019 se poate schimba link-ul. Dacă pagina nu se poate incărca, porniți de la pagina primcipală, www.uap.ro )

.

 

 STATUTUL UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA  
 
  noutaţi  

 
  informaţii